Bildiri Gönderimi

Bildiri son gönderim tarihi : 5 Mayıs 2024

BİLDİRİLER POSTER VEYA SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

 Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır, Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:

  • Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Kongreye gönderilecek bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilecektir.
  • Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
  • Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de sunum için uygunluğu, kabulü ve sunum şekline bilim kurulunca karar verilecektir.
  • Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
Poster Bildiri Özellikleri:
  • Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır.

Bildiri Özet Yazım Kuralları
• Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3000 harf ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 harften fazla yazılmasına izin vermeyecektir.
• Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
• Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışında tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin için kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
• Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
• Bildiri özeti girişinde tablo ve resim kullanılmayacaktır.
• İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz